irori inc.   
We Design
since 1999
Main Bank Mitsuisumitomo Asagaya
CEO   TORU TAKAHASHI
8-6-27 Skyplaza Akasaka Minatoku Tokyo Japan
TEL : +81-3-6755-5093
mail@irori-jp.com